Oodi paskanjauhannalle

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle ratkaisee ongelmia tutkittaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.