Oodi paskanjauhannalle

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Tosiasia on, että suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään meihin kohdistuvaa tietotarvetta.