Oodi paskanjauhannalle

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että palaverissa esiin tullut näkökulma mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.