Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Ei sovi unohtaa, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista kuvailee runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.