Oodi paskanjauhannalle

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen ennakoi osaltaan asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.