Oodi paskanjauhannalle

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta ennakoi osaltaan meihin kohdistuvaa tietotarvetta.