Oodi paskanjauhannalle

Pankkikoneiston saneerauspaine

Universaalista näkökulmasta katsoen pankkikoneiston saneerauspaine opettaa sisäistämään hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.