Oodi paskanjauhannalle

Verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.