Oodi paskanjauhannalle

Tanssilattian tahmeus

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että tanssilattian tahmeus vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Vanha kunnon sosialismi

Arkielämä on opettanut meille, että vanha kunnon sosialismi johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Kilpailijan tulosvaroitus

Jopa kilpailijan tulosvaroitus todistaa oikeaksi yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu

Tosiasia on, että kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Tulosyksikön liikevaihto

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos tulosyksikön liikevaihto aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Tietoyhteiskunta

Tilastot osoittavat, että tietoyhteiskunta auttaa käyttäjää ymmärtämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Tietoyhteiskunta

Arkielämä on opettanut meille, että tietoyhteiskunta aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Mihin tämä maailma onkaan menossa?

Globalisoituva liiketalous

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että globalisoituva liiketalous opettaa sisäistämään organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.