Oodi paskanjauhannalle

Viimeaikainen korkokehitys

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että viimeaikainen korkokehitys mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?

Kilpailijan tulosvaroitus

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kilpailijan tulosvaroitus opettaa sisäistämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että kokonaispoliittinen ajattelumalli vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään liian vähäisiä tuotannollisia resursseja. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa ennakoi osaltaan yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kannattajakuntamme mielipide

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos kannattajakuntamme mielipide rauhoittaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Globalisoituva liiketalous

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta globalisoituva liiketalous näyttää todeksi yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Uusi gprs- ja ennen kaikkea liikkuvan videokuvan siirron mahdollistava umts-tekniikka

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että uusi gprs- ja ennen kaikkea liikkuvan videokuvan siirron mahdollistava umts-tekniikka yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Tulosyksikön liikevaihto

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että tulosyksikön liikevaihto aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.