Oodi paskanjauhannalle

Syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla opettaa sisäistämään hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Yhteistyökumppanimme tahtotilan mukainen ohjautuminen kyseisessä projektissa

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että yhteistyökumppanimme tahtotilan mukainen ohjautuminen kyseisessä projektissa todistaa oikeaksi huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Juridisesti huomiotta jäänyt epistemaattinen käännekohta

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että juridisesti huomiotta jäänyt epistemaattinen käännekohta auttaa käyttäjää ymmärtämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella opettaa sisäistämään liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen noudattaa epäilemättä ideatasolla yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Informaatioteknologia

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta informaatioteknologia mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Arkielämä on opettanut meille, että kokonaispoliittinen ajattelumalli noudattaa epäilemättä ideatasolla organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia ratkaisee ongelmia tutkittaessa reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kokonaispoliittinen ajattelumalli parantaa peräänkuulutettua lakonisuutta.