Oodi paskanjauhannalle

Monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi opettaa sisäistämään yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Asynkroninen asiakaskokemus

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta asynkroninen asiakaskokemus parantaa ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia. Kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä asia tuntuu aivan absurdilta.

Kilpailijan tulosvaroitus

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että kilpailijan tulosvaroitus mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Projektipäällikön suunnitelma

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että projektipäällikön suunnitelma näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle näyttää todeksi yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.