Oodi paskanjauhannalle

Puolueen sisäinen valtataistelu

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos puolueen sisäinen valtataistelu järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa pakottaa kohderyhmää huomioimaan liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että asiatoimivaltaan sidottu valta antaa mahdollisuuden parantaa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos palaverissa esiin tullut näkökulma auttaa käyttäjää ymmärtämään huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?