Oodi paskanjauhannalle

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että asiatoimivaltaan sidottu valta antaa mahdollisuuden parantaa huomaamattomia haittatekijöitä.

Informaatioteknologia

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että informaatioteknologia näyttää todeksi viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Viimeaikainen korkokehitys

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että viimeaikainen korkokehitys mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?

Kilpailijan tulosvaroitus

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kilpailijan tulosvaroitus opettaa sisäistämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että kokonaispoliittinen ajattelumalli vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään liian vähäisiä tuotannollisia resursseja. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa ennakoi osaltaan yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kannattajakuntamme mielipide

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos kannattajakuntamme mielipide rauhoittaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Globalisoituva liiketalous

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta globalisoituva liiketalous näyttää todeksi yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.