Oodi paskanjauhannalle

Kilpailijan tulosvaroitus

Universaalista näkökulmasta katsoen kilpailijan tulosvaroitus johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti huomaamattomia haittatekijöitä.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Kaikesta huolimatta oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Kyseisen oikeushenkilön ideologiakriittinen asenne

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että kyseisen oikeushenkilön ideologiakriittinen asenne opettaa sisäistämään tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Arkielämä on opettanut meille, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen antaa mahdollisuuden parantaa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu opettaa sisäistämään vastuunalaisia kontradiktioita.

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia kuvailee viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely ratkaisee ongelmia tutkittaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.