Oodi paskanjauhannalle

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä todistaa oikeaksi liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Puolueen sisäinen valtataistelu

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että puolueen sisäinen valtataistelu parantaa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu näyttää todeksi yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Suotuisa suhdannenäkymä

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta suotuisa suhdannenäkymä pakottaa kohderyhmää huomioimaan ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Asianomainen ministeriö

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että asianomainen ministeriö on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.