Oodi paskanjauhannalle

Laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös

Ei sovi unohtaa, että laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että asiatoimivaltaan sidottu valta ratkaisee ongelmia tutkittaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Laajentumispolitiikkamme

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että laajentumispolitiikkamme yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Useiden eri alojen taantuma

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että useiden eri alojen taantuma yksinkertaistaa yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.