Oodi paskanjauhannalle

Kilpailijan tulosvaroitus

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että kilpailijan tulosvaroitus johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että verottajan toiminta tässä tilanteessa noudattaa epäilemättä ideatasolla laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Tulosyksikön liikevaihto

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että tulosyksikön liikevaihto kuvailee ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Ei sovi unohtaa, että pankkikoneiston saneerauspaine opettaa sisäistämään yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.