Oodi paskanjauhannalle

Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet

Todellisuudessa suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?

Suotuisa suhdannenäkymä

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että suotuisa suhdannenäkymä yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla vastuunalaisia kontradiktioita.

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä todistaa oikeaksi liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Puolueen sisäinen valtataistelu

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että puolueen sisäinen valtataistelu parantaa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu näyttää todeksi yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.