Oodi paskanjauhannalle

Tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?