Oodi paskanjauhannalle

Tehtävien kopiointipiiri

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että tehtävien kopiointipiiri havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Suotuisa suhdannenäkymä

Jopa suotuisa suhdannenäkymä kuvailee tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen

Ei sovi unohtaa, että työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi opettaa sisäistämään asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Ei sovi unohtaa, että hallituspuolueiden erimielisyys ennakoi osaltaan peräänkuulutettua lakonisuutta.

Projektipäällikön suunnitelma

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että projektipäällikön suunnitelma havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Oikeudellisen teorian kytkentä praktisiin diskursseihin

Tosiasia on, että oikeudellisen teorian kytkentä praktisiin diskursseihin näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Interkulttuurisen kompetenssin merkitys kulttuurisen diversiteetin ylläpitämisessä

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että interkulttuurisen kompetenssin merkitys kulttuurisen diversiteetin ylläpitämisessä mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Vaihtelevalla menestyksellä myös etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi ratkaisee ongelmia tutkittaessa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Kirjallisiin tehtäviin kohdistuva suunnaton mielenkiinto aurinkoisena kevätpäivänä

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos kirjallisiin tehtäviin kohdistuva suunnaton mielenkiinto aurinkoisena kevätpäivänä näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.