Oodi paskanjauhannalle

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että Euroopan talouteen kohdistuva paine järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta peräänkuulutettua lakonisuutta.

Synergiaetu Suomitasolla

Lienee sanomattakin selvää, että synergiaetu Suomitasolla panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos noudattaa epäilemättä ideatasolla vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Synergiaetu Suomitasolla

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta synergiaetu Suomitasolla ratkaisee ongelmia tutkittaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos tarkoin suunnattu mainoskampanja yksinkertaistaa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Synergiaetu Suomitasolla

Lienee sanomattakin selvää, että synergiaetu Suomitasolla panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite,

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite, panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.