Oodi paskanjauhannalle

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Jopa lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.