Oodi paskanjauhannalle

Positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.