Oodi paskanjauhannalle

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Informaatioteknologia

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että informaatioteknologia noudattaa epäilemättä ideatasolla viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Universaalista näkökulmasta katsoen kokonaispoliittinen ajattelumalli yksinkertaistaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen

Tosiasia on, että työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen antaa mahdollisuuden parantaa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.