Oodi paskanjauhannalle

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Arkielämä on opettanut meille, että asiatoimivaltaan sidottu valta avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Oikeudellisen teorian kytkentä praktisiin diskursseihin

Arkielämä on opettanut meille, että oikeudellisen teorian kytkentä praktisiin diskursseihin parantaa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Kaikesta huolimatta meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Uusi gprs- ja ennen kaikkea liikkuvan videokuvan siirron mahdollistava umts-tekniikka

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että uusi gprs- ja ennen kaikkea liikkuvan videokuvan siirron mahdollistava umts-tekniikka järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Kaikesta huolimatta suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Tosiasia on, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Hallituspuolueiden erimielisyys

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että hallituspuolueiden erimielisyys johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. Onko todellakin niin, ettemme mahda tälle asialle mitään?

Puolueen sisäinen valtataistelu

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että puolueen sisäinen valtataistelu parantaa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.