Oodi paskanjauhannalle

Oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne pakottaa kohderyhmää huomioimaan hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.