Oodi paskanjauhannalle

Oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne ratkaisee ongelmia tutkittaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.