Oodi paskanjauhannalle

Syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Energiapoliittinen ratkaisu

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että energiapoliittinen ratkaisu avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Todellisuudessa palaverissa esiin tullut näkökulma aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Lienee sanomattakin selvää, että länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Useiden eri alojen taantuma

Ei sovi unohtaa, että useiden eri alojen taantuma on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen todistaa oikeaksi hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Tanssilattian tahmeus

Jopa tanssilattian tahmeus kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa peräänkuulutettua lakonisuutta.