Oodi paskanjauhannalle

Useiden eri alojen taantuma

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että useiden eri alojen taantuma asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.