Oodi paskanjauhannalle

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Universaalista näkökulmasta katsoen kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Lienee sanomattakin selvää, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Asianomainen ministeriö

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että asianomainen ministeriö järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Globalisoituva liiketalous

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta globalisoituva liiketalous vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Tulosyksikön liikevaihto

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että tulosyksikön liikevaihto avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti vastuunalaisia kontradiktioita.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että asiatoimivaltaan sidottu valta panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta meihin kohdistuvaa tietotarvetta.