Oodi paskanjauhannalle

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan huomaamattomia haittatekijöitä.

Globalisoituva liiketalous

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että globalisoituva liiketalous rauhoittaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Viimeaikainen korkokehitys

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos viimeaikainen korkokehitys järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös vastuunalaisia kontradiktioita.

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely rauhoittaa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Tuorein kuluttajabarometri

Tilastot osoittavat, että tuorein kuluttajabarometri asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Puolueen sisäinen valtataistelu

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos puolueen sisäinen valtataistelu järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Tanssilattian tahmeus

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että tanssilattian tahmeus rauhoittaa peräänkuulutettua lakonisuutta. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely antaa mahdollisuuden parantaa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.