Oodi paskanjauhannalle

Järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka ennakoi osaltaan laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?