Oodi paskanjauhannalle

Interkulttuurisen kompetenssin merkitys kulttuurisen diversiteetin ylläpitämisessä

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että interkulttuurisen kompetenssin merkitys kulttuurisen diversiteetin ylläpitämisessä pakottaa kohderyhmää huomioimaan yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Yhteys oikeusdogmatiikan ja traditionaalisen oikeusfilosofian välillä

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että yhteys oikeusdogmatiikan ja traditionaalisen oikeusfilosofian välillä näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Globalisoituva liiketalous

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että globalisoituva liiketalous rauhoittaa vastuunalaisia kontradiktioita.

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että verottajan toiminta tässä tilanteessa mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen kuvailee yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Tosiasia on, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.