Oodi paskanjauhannalle

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle kuvailee runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.