Oodi paskanjauhannalle

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kokonaispoliittinen ajattelumalli kuvailee huomaamattomia haittatekijöitä.