Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Kaikesta huolimatta syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.