Oodi paskanjauhannalle

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen noudattaa epäilemättä ideatasolla huomaamattomia haittatekijöitä. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu rauhoittaa vastuunalaisia kontradiktioita.

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Yhteistyökumppanimme tahtotilan mukainen ohjautuminen kyseisessä projektissa

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että yhteistyökumppanimme tahtotilan mukainen ohjautuminen kyseisessä projektissa johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Projektipäällikön suunnitelma

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että projektipäällikön suunnitelma havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu todistaa oikeaksi asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.