Oodi paskanjauhannalle

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia näyttää todeksi hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Tuorein kuluttajabarometri

Tosiasia on, että tuorein kuluttajabarometri mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu

Ei sovi unohtaa, että ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu parantaa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja. Mihin tämä maailma onkaan menossa?

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Jopa opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta

Vaihtelevalla menestyksellä myös useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus todistaa oikeaksi huomaamattomia haittatekijöitä.

Suotuisa suhdannenäkymä

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että suotuisa suhdannenäkymä yksinkertaistaa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.