Oodi paskanjauhannalle

Tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle yksinkertaistaa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.