Oodi paskanjauhannalle

Useiden eri alojen taantuma

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että useiden eri alojen taantuma havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Synergiaetu Suomitasolla

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että synergiaetu Suomitasolla ratkaisee ongelmia tutkittaessa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos hallituspuolueiden erimielisyys yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus auttaa käyttäjää ymmärtämään meihin kohdistuvaa tietotarvetta. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Vaihtelevalla menestyksellä myös useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Tanssilattian tahmeus

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että tanssilattian tahmeus mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Ei sovi unohtaa, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.