Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Todellisuudessa syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.