Oodi paskanjauhannalle

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Universaalista näkökulmasta katsoen oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.