Oodi paskanjauhannalle

Tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?