Oodi paskanjauhannalle

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti meihin kohdistuvaa tietotarvetta. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen näyttää todeksi liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Globalisoituva liiketalous

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että globalisoituva liiketalous johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Suotuisa suhdannenäkymä

Todellisuudessa suotuisa suhdannenäkymä yksinkertaistaa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa pakottaa kohderyhmää huomioimaan organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Tilastot osoittavat, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Tosiasia on, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.