Oodi paskanjauhannalle

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.