Oodi paskanjauhannalle

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Lienee sanomattakin selvää, että useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia pakottaa kohderyhmää huomioimaan ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Viimeaikainen korkokehitys

Todellisuudessa viimeaikainen korkokehitys opettaa sisäistämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus todistaa oikeaksi meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Asianomainen ministeriö

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että asianomainen ministeriö yksinkertaistaa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa noudattaa epäilemättä ideatasolla liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle ratkaisee ongelmia tutkittaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.