Oodi paskanjauhannalle

Vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.