Oodi paskanjauhannalle

Hallituspuolueiden erimielisyys

Lienee sanomattakin selvää, että hallituspuolueiden erimielisyys asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia. Mihin tämä maailma onkaan menossa?

Yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli noudattaa epäilemättä ideatasolla reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate

Universaalista näkökulmasta katsoen kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate näyttää todeksi organisaation sisäisiä ratkaisumalleja. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että Euroopan talouteen kohdistuva paine panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi opettaa sisäistämään runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Arkielämä on opettanut meille, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Kilpailijan tulosvaroitus

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos kilpailijan tulosvaroitus antaa mahdollisuuden parantaa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?