Oodi paskanjauhannalle

Oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne

Kaikesta huolimatta oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne opettaa sisäistämään runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.