Oodi paskanjauhannalle

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että palaverissa esiin tullut näkökulma avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.