Oodi paskanjauhannalle

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti ratkaisee ongelmia tutkittaessa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos pakottaa kohderyhmää huomioimaan huomaamattomia haittatekijöitä.

Tuorein kuluttajabarometri

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että tuorein kuluttajabarometri järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Tilastot osoittavat, että kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus todistaa oikeaksi ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Ei sovi unohtaa, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan huomaamattomia haittatekijöitä.

Kyseisen oikeushenkilön ideologiakriittinen asenne

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kyseisen oikeushenkilön ideologiakriittinen asenne näyttää todeksi hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Arkielämä on opettanut meille, että Euroopan talouteen kohdistuva paine noudattaa epäilemättä ideatasolla ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.